Energibesparelser

Energibesparelser

Jf. aftalen omkring Energiselskabernes Energispareindsats beskrevet i energispareaftalen af 16. december 2016 henviser Ikast El-Net A/S til Scanenergi A/S, der som aktør varetager den fulde energispareforpligtelse for Ikast El Net A/S. Den lovpligtige information findes ved at klikke her.

Ikast El Net A/S | Europavej 2 | 7430 Ikast | Tlf: 96 60 00 33