Fastlæggelse af tariffer 

 

  • Leverancer af el sker til C-kunder (under 100.000 kWh/år) på lavspændingsnettet og til B-kunder (over 100.000 kWh/år) direkte fra 10 kV eller 0,4 kV transformerstation. Ikast El Net A/S' forsyningsområde er primært beliggende i byområde.
  • Omkostningerne til det overordnede net fordeles ligeligt på alle kunder i forhold til kundens forbrug.

  • Omkostninger til drift og vedligeholdelse, afskrivninger på nyanlæg samt nettab i 10 kV-transformer og 0,4 kV-net afhænger af tilslutningspunktet og fordeles på kundernes forbrug.
  • Omkostninger til administration, målere, måleraflæsning, årsafregning, ejendomsomkostninger og it dækkes af abonnementet og fordeles på antal målere.

  • Omkostninger til energirådgivning pålægges så vidt muligt den pågældende kundegruppe i forhold til kundernes forbrug.

 

Fastlæggelse af tariffer fra 1. april 2016

 

Metodegodkendelse for fastsættelse af tilslutningsbidrag

 

Metodegodkendelse for betaling af ladestandere 

 

Afgørelse – og godkendelse af anmeldte metoder 24. november 2015

 

Bestemmelser fra 1. april 2016

 

Standardaftale mellem Ikast El Net A/S og elleverandører gældende fra 1. april 2016

 

Metodegodkendelser for Standardaftale

 

Tilslutningsbestemmelser gældende fra 1. april 2016

 

Metodegodkendelse for Tilslutningsbestemmelser

Ikast El Net A/S | Europavej 2 | 7430 Ikast | Tlf: 96 60 00 33