Fastlæggelse af tariffer 

 

  • Leverancer af el sker til C-kunder (under 100.000 kWh/år) på lavspændingsnettet og til B-kunder (over 100.000 kWh/år) direkte fra 10 kV eller 0,4 kV transformerstation. Ikast El Net A/S' forsyningsområde er primært beliggende i byområde.
  • Omkostningerne til det overordnede net fordeles ligeligt på alle kunder i forhold til kundens forbrug.

  • Omkostninger til drift og vedligeholdelse, afskrivninger på nyanlæg samt nettab i 10 kV-transformer og 0,4 kV-net afhænger af tilslutningspunktet og fordeles på kundernes forbrug.
  • Omkostninger til administration, målere, måleraflæsning, årsafregning, ejendomsomkostninger og it dækkes af abonnementet og fordeles på antal målere.

  • Omkostninger til energirådgivning pålægges så vidt muligt den pågældende kundegruppe i forhold til kundernes forbrug.

 

Fastlæggelse af tariffer fra 1. april 2016

 

Metodegodkendelse for fastsættelse af tilslutningsbidrag

 

Metodegodkendelse for betaling af ladestandere 

 

Afgørelse – og godkendelse af anmeldte metoder 24. november 2015

 

Bestemmelser fra 1. april 2016

 

Standardaftale mellem Ikast El Net A/S og elleverandører gældende fra 1. april 2016

 

Metodegodkendelser for Standardaftale

 

Tilslutningsbestemmelser gældende fra 1. april 2016

 

Metodegodkendelse for Tilslutningsbestemmelser

Ikast El Net A/S | Europavej 2 | 7430 Ikast | Tlf: 96 60 00 33
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.