Klagevejledning

Klagevejledning

 

Får du som forbruger hos os en afgørelse på en klage, du ikke er tilfreds med, kan du sende en klage til 
Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby.

email: post@energianke.dk  

 

Hvordan klager man til ankenævnet?

Hvis du som forbruger ønsker at klage, skal der anvendes en klageformular, som findes på ankenævnets hjemmeside www.energianke.dk, og der skal endvidere betales et klagegebyr på 150 kr. Hvis man ikke får medhold i klagen, er gebyret tabt, men får man derimod helt eller delvist medhold i klagen, tilbagebetales gebyret.

 

Energitilsynet, www.energitilsynet.dk er tilsynsmyndighed efter el-, varme- og naturgasforsynigsloven. Energitilsynet kan tage stilling til generelle spørgsmål. Som eksempel kan nævnes, at det falder indenfor Energitilsynets kompetence at tage stilling til, om en vedtægtsbestemmelse eventuelt generelt må betragtes som urimelig i henhold til de tre energiforsyningslove.

 

Ankenævnet på Energiområdet, www.energianke.dk, er oprettet af energibranchens repræsentanter og et forbrugerråd. Ankenævnet er et privat, godkendt ankenævn, der behandler klager fra forbrugere over køb og levering af el, gas og varme og levering af energiydelser.

 

Ankenævnet tager stilling til konkrete spørgsmål, fx om en vedtægtsbestemmelse er anvendt på en urimelig måde. Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, fx et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

 

Ikast El Net A/S | Europavej 2 | 7430 Ikast | Tlf: 96 60 00 33