Ledningsoplysninger

Ledningsejerregisteret (LER)

 

Graveaktører, dvs. entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt udfører gravearbejde, har pligt til at forespørge i Ledningsejerregisteret (LER), før de påbegynder et gravearbejde.

 

Formålet med LER er at reducere antallet af graveskader på de forsyningsledninger, der er gravet ned i jorden.

 

Find LER på www.ler.dk.

 

Påvisninger mod betaling

 

Følgende andre opgaver tilbydes mod betaling:

  • Påvisning af stikledning. Det vil sige kablet fra kabelskabet eller masten og ind til måleren.
  • Påvisninger af interne kabler mellem bygninger o.lign.
  • Påvisning af metalliske rør, evt. vandrør.
  • Fejllokalisering på stikledninger og andre interne kabler.

Kontakt Energi Ikasts tekniske afdeling på tlf. 96 60 02 66 eller lednopl@energi-ikast.dk.

 

Ikast El Net A/S | Europavej 2 | 7430 Ikast | Tlf: 96 60 00 33