Residualforbrug

 

Residualforbruget offentliggøres således, at el-leverandører og balanceansvarlige, der leverer el til kunder i Ikast El Net A/S’ område, har mulighed for at anvende oplysningerne i forbindelse med planlægning af el-indkøb.

 

Residualforbruget beregnes for hver eneste time og består af det samlede forbrug i Ikast El Net A/S’ område fratrukket forbruget hos alle fjernaflæste kunder.

Alle kunder med et forbrug over 100.000 kWh bliver fjernaflæst. Det vil sige, at deres forbrug bliver målt for hver eneste time og sendt til netselskabet én gang i døgnet. Endvidere kan alle kunder med et årsforbrug under 100.000 kWh blive fjernaflæst mod betaling.

 

De kunder, der ikke er fjernaflæste, omfattes i stedet af en fælles forbrugsprofil (også kaldet skabelon), der time for time udregnes som netområdets residualforbrug.

Residualforbruget for Ikast El Net A/S kan findes ved at klikke her.

Ikast El Net A/S | Europavej 2 | 7430 Ikast | Tlf: 96 60 00 33